บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
  
ก่อตั้งขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ ในการเป็นผู้นำทางด้าน การบริหารโครงการ ที่ปรึกษางานก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง และ การควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) รวมถึงการให้คำปรึกษา ออกแบบทางด้านวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม เพื่อให้งานก่อสร้างได้บรรลุ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้าง ระยะเวลาและคุณภาพ
>>More<<    
ระบบการทำงานของเรา
ทีมงานของบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงาน เป็นเวลานานในโครงการขนาดใหญ่ รวมถึงได้รับความไว้วางใจในการบริหารโครงการและ ควบคุมงานก่อสร้าง ในโครงการขนาดใหญ่ มาเป็นเวลานานด้วยคำมั่นสัญญา และ การยึดมั่นในคุณภาพ การทำงานของบริษัท จึงเชื่อมั่นได้ว่า บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด จะสามารถนำพา โครงการของท่านให้ประสบความสำเร็จดังที่ได้มุ่งหวังไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยึดถือความพึงพอใจของท่านเป็นอันดับแรก
>>More<<   


>> NEWS <<
ผู้บริหาร
เข้าตรวจสอบความคืบหน้า
โครงการ แอชตัน จุฬา-สีลม
(Ashton Chula - Silom)

ผู้บริหารเข้าตรวจความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการคอนโดมิเนียม ไอดีโอ โมบิ อโศก


ผู้บริหารร่วมถ่ายภาพร่วมกันบนชั้นดาดฟ้า โครงการเดอะทรี สุขุมวิท 71์


 >>More<< 
 

บริการของบริษัท
บริษัทของเรามีการให้บริการด้านต่างๆดังนี้

บริหารโครงการ (Project Management) บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Management) วางแผนงานก่อสร้าง อาคารขนาดใหญ่ อาคารพักอาศัย คอนโดมิเนียม อาคารสำนักงาน โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงงาน คลังสินค้า

>>More<< 

โครงการของบริษัท

ที่อยู่เลขที่ 90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-645-2399 , 02-168-3328 โทรสาร 02-168-3329
Email : Support@abuild.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105546088451 / แผนที่บริษัท