มอบดอกไม้แสดงความยินดี บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

ภาพถ่าย นายรังสรรค์ เกียรติยศ กรรมการบริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ที่ปรึกษาและผู้บริหารโครงการ โครงการ พลัส คอนโดมิเนียม 3 หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ นายนิมิต โมนฤมิตร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ในโอกาสเปิดโครงการให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการที่พร้อมส่งมอบได้ตามกำหนดเวลา