พิธีเปิดงานขาย โครงการ เดอะเครสท์ สุขุมวิท 34

ได้มีพิธีเปิดงานขาย โครงการ THE CREST สุขุมวิท 34 ซึ่งเป็นอาคารพักอาศัยสูง 27 ชั้น โดยมี เรืออากาศเอกกรี เดชชัย และทีมออกแบบโครงการ กรรมการเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และคุณสมศักดิ์ เธียรธีรวิทย์ Vice President Property Development Hight Rise Group 3 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณศศิพงศ์ สงวนไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอโซ กรุ๊ป จำกัด และคุณกิตติ บุญแสง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุมบาว์ จำกัด และคุณรังสรรค์ เกียรติยศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด ผู้บริหารโครงการ เข้าร่วมในวันดังกล่าว