Careers

ร่วมงานกับเรา

บริษัทกำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ
ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจสอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการ (ด่วนมาก)

สถานที่ปฏิบัติงาน : ภูเก็ต
อายุ (ปี) : ไม่น้อยกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์ (ปี) : 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : หัวหิน
อายุ (ปี) : 25 – 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว.)
ประสบการณ์ (ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตห้วยขวาง), นครราชสีมา
อายุ (ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ (ปี) : 2 – 5 ปีขึ้นไป 

วิศวกรงานระบบ (ไฟฟ้า)

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี
อายุ (ปี) : 23 – 36 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 2 – 5 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

สถาปนิกโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านสถาปัตยกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ (ปี) : 4 – 5 ปีขึ้นไป 

ผู้ประมาณราคางานระบบประกอบอาคาร (ไฟฟ้า) QS

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป 

ผู้ประมาณราคางานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม QS

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปวส. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป 

ธุรการโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 20-35 ปี
ระดับการศึกษา : ปวช. หรือปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

*ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป)
  • ตรวจสุขภาพประจำปี (สำหรับทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป)
  • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
  • ชุดยูนิฟอร์มบริษัท
  • งานเลี้ยงปีใหม่ และกิจกรรม Outing ประจำปี

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง E-mail

2. สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in)

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310