Careers

ร่วมงานกับเรา

บริษัทกำลังขยายงานเพื่อรองรับงานอาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน โรงงาน และงานหมู่บ้านจัดสรร จำนวนมากในอนาคตอันใกล้ ต้องการผู้ร่วมงานที่ มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการก่อสร้าง วางแผนโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมา ประสานงานโครงการ และตรวจ สอบการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง

ผู้จัดการโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : ไม่น้อยกว่า 35 ปี
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว.)
ประสบการณ์ (ปี) : มีประสบการณ์ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคาร ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร ไม่น้อยกว่า 10 ปี

วิศวกรโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 25 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ( กว.)
ประสบการณ์ (ปี) : 3 – 5 ปีขึ้นไป

วิศวกรโยธา

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 22 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี โยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง ถ้ามีใบประกอบวิชาชีพจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์ (ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

วิศวกรไฟฟ้า

สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี
อายุ (ปี) : 23 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 2 – 5 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

สถาปนิกโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร
อายุ (ปี) : 21 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์ (ปี) : 1 – 5 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

*ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

วิธีการสมัคร

1. สมัครผ่านทาง E-mail

2. สมัครด้วยตัวเอง (Walk-in)

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
90 อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ เอ ชั้น 27 ห้อง 2703
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310