เปิดตัวโครงการ Fuse Chan Sathorn

บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด โดยคุณรังสรรค์ เกียรติยศ กรรมการผู้จัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณเมธา จันทร์แจ่มจรัส และคุณวิโรจน์ กัปปิยจรรยา เนื่องในโอกาสเปิดตัวโครงการ Fuse Chan Sathorn