ปี 2564

ASHTON PARC RAMA 4

โครงการ แอชตัน พาร์ค พระราม 4
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ถนนพระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
อาคารสูง 36 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น 487 ยูนิต

545 LAKESIDE

โครงการ 545 เลคไซด์
บ้านพักส่วนตัวของคุณพัชราวลัย เรืองกฤตยา
บ้านเลขที่ 545 ถนนบางนา – ตราด กรุงเทพมหานคร
บ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น