DTGO CAMPUS

โครงการ ดีทีจีโอ แคมปัส
บริษัท เอ็มคิวดีซี ทาวน์ รอยัล แอสเซท จำกัด
ซอยวัดคลองปลัดเปรียง อำเภอบางลี จังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่โครงการ 22 ไร่