ESCENT NAKHON RATCHASIMA 2

โครงการ เอสเซ็นท์ นครราชสีมา 2
บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาคารสูง 33 ชั้น 395 ยูนิต