ESCENT KORAT

โครงการ เอสเซ็นท์ โคราช
บริษัท ซีพีเอ็น เรสซิเดนซ์ จำกัด
ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา
อาคารสูง 33 ชั้น 395 ยูนิต