Search
Close this search box.

PHYLL PHUKET

โครงการ ฟีล ภูเก็ต
บริษัท ซีพีเอ็น เรซซิเด้นซ์ จำกัด
ถนนเหมืองนาคา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อาคารสูง 8 ชั้น 439 ยูนิต