SOMERSET PATTAYA

โครงการ โรงแรม ซัมเมอร์เซต พัทยา
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ถนนพัทยาเหนือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
อาคารสูง 25 ชั้น ใต้ดิน 1 ชั้น 324 ยูนิต