THE RASERVE SATHORN

โครงการ เดอะ รีเซิร์ฟ สาทร
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ถนนสวนพลู ถนนสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร
อาคารสูง 30 ชั้น 134 ยูนิต