Search
Close this search box.

THE WIDE CONDOTEL

โครงการ เดอะ วายด์ คอนโดเทล
บริษัท เจแอล พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
ถนนศักดิเดช อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
อาคารสูง 8 ชั้น 3 อาคาร